คลัสเตอร์เครื่องมือในการพัฒนาเกษตรกรรมไทย
2 กันยายน 2020
เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร
2 กันยายน 2020

เครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer)

 

เครื่องฉีดพ่น หมายถึง เป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ฉีดพ่นของเหลวเพื่อให้ได้ตามจุดประสงค์ที่เกษตรตั่งเป้าไว้ ในทางเกษตรกรรม เครื่องพ่นยา เป็นอุปกรณ์ที่มีหัวฉีดใช้สำหรับการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช ยาฆ่าแมลง และ สารเคมีเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งปุ๋ยทางใบ การใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืชในยุคปัจจุบัน มีปริมาณมากขึ้นทุกปี  ทั้งนี้เนื่องจากจะช่วยให้ผลผลิตมีการสูญเสียน้อยลง  ยังทำให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น  อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังขาดความระมัดระวังในการใช้งาน ทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีในร่างกาย

สมัยก่อนได้มีการพ่นสารกำจัดด้วยแรงมนุษย์เดินพ่นตามพื้นที่เพาะปลูก จนถึงโลกในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจะทำให้การดำรงชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนไป งานหลายประเภทที่อาศัยแรงงานคนและสัตว์ในอดีต บัดนี้ได้ถูกแทนที่โดยเครื่องจักรกลหรือช่วยผ่อนแรงให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง เกษตรกรยุคนี้จึงหันมาให้ความสนใจต่อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถพ่นยาหรือเครื่องพ่นยา นับได้ว่าเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่ง สำหรับการเกษตรแผนใหม่เพราะสามารถทำงานได้รวดเร็วและสะดวกในทุกสภาพพื้นที่นอกจากจะใช้พ่นยาเพื่อปราบศัตรูพืช แล้วยังสามารถลดสารกำจัดศัครูพืชในการฉีดพ่นยาแต่ละครั้ง

แต่การใช้รถพ่นยายังคงต้องใช้แรงงานของเกษตรกรในการบังคับเดินหน้าและบังคับเลี้ยวทำให้เกษตรกรเหนื่อยล้าและใช้แรงงานอยู่ต้องในการทำงาน ซึ่งสำคัญที่สุคคือเกษตรกรจะมีโอกาสสัมผัสกับสารที่ใช้ได้โดยง่ายซึ่งจะเกิดอันตรายกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก

เครื่องฉีดพ่นยา ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับช่วงกว้างและครอบคลุมพืชผลเวลาที่สเปรย์ยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราทุกชนิดพ่นออกมา  มีการออกแบบที่กะทัดรัดระบบไฮโดรลิกและไฮโดรลิกช่วยให้สามารถทำการพ่นได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ  ความยืดหยุ่นที่โดดเด่นของเครื่องนั้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ มาพร้อมกับหัวฉีดแอคชั่นสองทางสองทางพร้อมด้วยแผ่นดิสก์เซรามิกที่มีระยะทางไกลกว่าซึ่งจะพ่นสเปรย์ให้มีขนาดหยดไมครอนต่ำรับประกันการเจาะที่เหมาะสมในพืชและประหยัดสารเคมี

กลุ่มเกษตรกร ตำบลบางม่วง  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีความสนใจเครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer) ทางเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ คุณประเสริฐ พลูเขตร์กรณ์ ตัวแทนบริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด และคุณณรุจ ฤทธิ์เต็ม ตัวแทนบริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด  แนะนำเทคโนโลยีและอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer) รวมไปถึงเทคโนโลยีโดรน สำหรับหว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช การรดน้ำ การให้ฮอร์โมน แก่พืชในไร่สวนของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบางม่วง  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จากการสาธิตและชี้แจงข้อมูลรวมถึงประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลบางม่วง  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจและได้มีการติดต่อกับตัวแทนบริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด และบริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด ซึ่งนำไปสู่การให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยังยืนต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

www.chokchai.co.th/product/เครื่องฉีดพ่นยา/

บทความโดย

ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี

เครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer) (232.9 KiB, 68 downloads)

Comments are closed.