วิธีการการใช้ IAID Application เบื้องต้น
(สำหรับผู้ใช้บริการ)

เมื่อเข้า Application IAID แล้วให้ login เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน โดยกด Icon “ฉัน” มุมล่างซ้าย

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อที่ระบบจะส่งเลข OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือในการยืนยันตัวตนของท่าน จากนั้น กด “ดำเนินการต่อ” เพื่อดำเนินการขั้นถัดไป

ทำการกรอกเลข OTP ที่ระบบได้ส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน จากนั้น กด “ดำเนินการต่อ” เพื่อทำการยืนยันตัวตน

เมื่อทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วในการเลิกใช้บริการให้ท่าน เลือก “หมวดหมู่” ที่ท่านต้องการใช้บริการ

เมื่อเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแล้วให้ท่านเลือก สินค้า/บริการ ที่ท่านต้องการพร้อมระบุรายละเอียดส่งขอใบเสนอราคาเพื่อรับสินค้า/บริการ ท่านรอรับบริการ ตามวันเวลาที่ท่านได้นัดหมาย

เมื่อท่านได้รับใบเสนอราคาแล้วหากท่านต้องการรับสินค้า/บริการ นั้นๆ ให้ชำระค่าบริการผ่าน Mobile banking ของท่านหรือชำระค่าบริการตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ จากนั้นรีวิวการให้บริการ

วิธีการใช้งาน Application IAID เบื้องต้น สำหรับผู้ใช้บริการ (1.1 MiB, 167 downloads)