January 14, 2021

บทสรุปผู้บริหาร IAID 63

บทสรุปผู้บริหาร   กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม […]
December 8, 2020

กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์จาก SMRJ (องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น)

กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์จาก SMRJ (องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น) 🔥 […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : workpointtoday.com กสอ.จับมือ มทร.ธัญบุรี ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : workpointtoday.com กสอ.จับมือ มทร.ธัญบุรี […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ […]
September 14, 2020

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) […]
September 3, 2020

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ (An autonomous intelligent robot […]
September 3, 2020

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Precision Fertilizer in Sugarcane […]
September 3, 2020

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำการเกษตรมากเป็นอันดับต้นๆของโลก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยในการทำการเกษตรแต่ละครั้งนั้นจะต้องอาศัยการเตรียมดินทุกครั้งก่อนที่จะทำการปลูกพืช ทั้งพืชไร่ […]