ผู้ประกอบการหลัก 18 ราย

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตรจำกัด

ผู้ประกอบการ : นายศักดิ์ ชมชื่น

ประเภทกิจการ : การผลิตรถเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์อะไหล่พร้อมจำหน่ายสินค้า

Read more
บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล

ประเภทกิจการ : โรงงานผลิต ประกอบ ซ่อม อากาศยานและยานพาหนะ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของอากาศยาน/ยานพาหนะ

Read more
บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

ผู้ประกอบการ : นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล

ประเภทกิจการ : รับจ้างตัด กลึงเหล็ก เชื่อม ชุบ เครื่องมือและวัสดุเกี่ยวกับเหล็กRead more
บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายจตุพงศ์ โตวรรธกวณิชย์

ประเภทกิจการ : ให้บริการ การบริหารการจัดการ และพัฒนาระบบ จัดการทางการเกษตร

Read more
บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์

ประเภทกิจการ : รับพ่นและขายเคมีการเกษตรRead more
บริษัท ฮิโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย

ประเภทกิจการ : ให้บริการ เครื่องจักรกลทางเกษตร


Read more
บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายสุเมธ อมรนิมล

ประเภทกิจการ : ให้บริการ เครื่องจักรกลทางเกษตร

Read more
บริษัท เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายเอกอนันท์ ชูบัวทอง

ประเภทกิจการ : ให้บริการ เครื่องจักรกลทางเกษตร

Read more
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายสุวงศ์ วงศ์ศิริเดช

ประเภทกิจการ : ขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร

Read more
บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายศุภกร ลิมปนะโชคชัย

ประเภทกิจการ : ผลิต จำหน่ายเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่อพ่วง ทางการเกษตร

Read more
บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ : นางสาวชนิดา นิคมชัยประเสริฐ

ประเภทกิจการ : ให้บริการ เครื่องจักรกลทางเกษตร

Read more
บริษัท อรุณกฤษณ์ซัพพลายเออร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายญานพล ลิมปนะโชคชัย

ประเภทกิจการ : เครื่องจักรกลทางเกษตร

Read more
บริษัท เรดิเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายธีรพร กิ่งสุวรรณวงศ์

ประเภทกิจการ : ออกแบบติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร

Read more
บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายจิรพัชร์ ฐิติกรสกลวงศ์

ประเภทกิจการ : ให้บริการ เครื่องจักรกลทางเกษตร

Read more
บริษัท เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ : นางสาวใจทิพย์ เหมือนแก้วจินดา

ประเภทกิจการ : ผลิต และจำหน่ายเครื่องจักรกลทางเกษตร

Read more
บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายณรุจ ฤทธิ์เต็ม

ประเภทกิจการ : เครื่องจักรกลการเกษตร
Read more
บริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ : นายอัศวิน มาตรคำจันทร์

ประเภทกิจการ : อ้อยและน้ำตาล
Read more
บริษัท เอส.เอ.ที.ไอ แพลตฟอร์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ : นางสาวทัดดาว พรมกังวาน

ประเภทกิจการ : จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร มีบริการครบวงจรเกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตร

Read more