14 กรกฎาคม 2021

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ผลักดันเรื่องงบประมาณ หวังพัฒนากลุ่ม 9 ราชมงคลร่วมกัน

14 กรกฎาคม 2021

Column TRADE Talk: DIP joins hands with RMUTT to endorse e-agriculture market for Covid-19 recovery

28 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : ETVNEWS THAI กสอ.ร่วมกับมทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด

25 มิถุนายน 2021

อัดฉีดความรู้เกษตรกรผ่านออนไลน์

22 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : thainewsvision.com “กสอ.” จับมือ “มทร.ธัญบุรี” เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และรับการ Upskill / Reskill ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

22 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : AtHearNews ชูใช้เครื่องจักร-เทคโนโลยี พัฒนา“เกษตรวิถีใหม่”

21 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : siamrath.com กสอ.-มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

21 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : posttoday.com กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : marketplus.in.th กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : thebusinessplus.com กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : eduzones กสอ.-มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : u-hit.net กสอ.-มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก :  Good university  กสอ.-มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : thinsiam กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : Bizbuzz กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19