September 14, 2020

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

September 14, 2020

ข่าวจาก : workpointtoday.com กสอ.จับมือ มทร.ธัญบุรี ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

September 14, 2020

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

September 14, 2020

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร

August 4, 2020

กสอ.มทร.ธัญบุรี”เปิดกิจกรรมเครือข่าย”ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร (นิวรีพอร์ต)

August 4, 2020

กสอ.ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องกลทางการเกษตร (ETVNEWS THAI)

August 4, 2020

ปทุมธานี-เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ (5เหล่าทัพ)

August 4, 2020

กสอ.-มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ (Thaiedunews)

August 4, 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ (ปทุมธานี นิวส์ Pathum Thani News)

August 4, 2020

กสอ.-มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ (EDUZONES)

August 3, 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ (สำนักข่าว เปิดข่าว)

August 3, 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ(I Biz News Media)

August 3, 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ(THAILANDTIMES.NET)

August 3, 2020

มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ (TALK NEWS)

July 17, 2020

เรียงคนมาเป็นข่าว ร่วมเปิดกิจกรรม สกอ. ผนึกกำลัง มทร. ยกระดับการเกษตรไทย

July 17, 2020

กสอ. จับมือ มทร.ธัญบุรีร่วมเปิดตัว IAID Application เพื่อการเกษตร

July 17, 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

July 16, 2020

“กสอ.”ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร

July 16, 2020

กสอ.-มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

July 16, 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”