ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ปั้นนักธุรกิจเกษตร 11-22 ก.ค. 63
22 มิถุนายน 2020

กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มเครือข่ายเครื่องจักรกล ยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง

“ทุกมิติของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ภาพความสำเร็จทางการเกษตรของประเทศไทย และจะถูกประสานยึดโยงเข้าหากันด้วยความครบสมบูรณ์”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูล ทั้งผู้ให้บริการเครื่องจักรด้านการเกษตรและความต้องการของเกษตรกร โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลออนไลน์
2.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิกของโครงการ และเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกลและผลิตภัณฑ์การเกษตร
3.เพื่อจัดทำข้อมูลเผยแพร่การเรียนรู้ ข้อมูลสมรรถนะ ข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี การทดสอบ สาธิตในด้านเทคนิค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการเครื่องจักรกล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร และผู้ใช้บริการ ซึ่งจะเป็นต้นแบบระบบการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรรูปแบบใหม่
  • เป็นช่องทางการเข้าถึงการใช้บริการเครื่องจักรกล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการทางเกษตร และส่งผลให้เกิดการใช้เครื่องจักรกลเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการทางการเกษตรตั้งแต่กระบวนการเตรียมจนถึงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
  • เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงเทคนิคด้านการเกษตรเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับสนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรที่ครบวงจร

⭐ Agricultural Machinery Service Provider 🚜

📣 เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมการเกษตร
✅ คุณจะได้พบกับช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่
✅ เพิ่มฐานลูกค้า
✅ เพิ่มศักยภาพของธุรกิจ ให้ธุรกิจของคุณได้เติบโตขึ้น
✍️ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ร่วมเป็น Machinery

🚩คุณสมบัติ

– ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
– ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
– เป็นนิติบุคคล

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นี้

สมัครได้ที่

คุณพัชรี ญานสาร
📱 061-240-2266
☎️ 02-549-3079
Email : patcharee_y@rmutt.ac.th

 

Comments are closed.