February 2, 2021

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : workpointtoday.com กสอ.จับมือ มทร.ธัญบุรี ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : workpointtoday.com กสอ.จับมือ มทร.ธัญบุรี […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ […]
September 14, 2020

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) […]
September 7, 2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 กำหนดการแถลงความสำเร็จ […]
September 3, 2020

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง (Cassava Tree Harvester) มันสำปะหลังเป็นพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย […]
September 3, 2020

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ (Pesticide Sprayer Using Remote […]
July 22, 2020

คุณศิริภรณ์ สิงห์โตทอง ผจก.ฝ่ายการตลาด บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด

   บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร  จำกัด […]