(ปิดรับสมัครเนื่องจากเต็มแล้ว) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะในประเทศไทย”
6 พฤษภาคม 2022
ดีพร้อม มอบรางวัลเครื่องจักรเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จุดประกายเอสเอ็มอี ปรับใช้เทคโนโลยี ปั้นมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 140 ลบ.
18 สิงหาคม 2022

 เชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัลการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2565 

“DIPROM Agro-Machinery Award 2022”

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดประกวด “รางวัลการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ประจำปี 2565” DIPROM Agro-Machinery Award 2022 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิตและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปที่เหมาะสม
 อีกทั้ง เพื่อยกระดับและพัฒนาแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่การเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเป็นแนวทางในการต่อยอดและขยายผลการยกระดับและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเผยแพร่เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน

ในปีนี้มีจำนวนทีมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 179 ทีม ซึ่งจะทำการประกาศทีมที่ได้คัดเลือกเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและประกาศผลรางวัล 5 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

        รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง

        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง

        รางวัล Knowledge Sharing จำนวน 1 แบบอย่าง

        รางวัล Technical Challenge จำนวน 1 แบบอย่าง

ซึ่งจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล

 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30-15.30 น.
 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี

 พร้อมด้วย นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี

 ในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน”

 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี

Comments are closed.