April 9, 2021

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

📣 เชิญชวนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมการเกษตร เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ […]
February 16, 2021

ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Agro–Machinery Contest 2021

การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Agro–Machinery Contest 2021 […]
February 2, 2021

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ […]
December 8, 2020

กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์จาก SMRJ (องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น)

กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์จาก SMRJ (องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น) 🔥 […]
September 7, 2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 กำหนดการแถลงความสำเร็จ […]
June 22, 2020

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ปั้นนักธุรกิจเกษตร 11-22 ก.ค. 63

โครงการ E-LEARNING เพื่อพัฒนาแนวคิด ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมไทย   […]
June 18, 2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]