6 พฤษภาคม 2022

(ปิดรับสมัครเนื่องจากเต็มแล้ว) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะในประเทศไทย”

ปิดรั […]
5 พฤษภาคม 2022

ดีพร้อม จัดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ห่วงโซ่การผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกัญชง”

29 เม […]
27 เมษายน 2022

ห่วงโซ่การผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกัญชง

 ขอเช […]
7 มิถุนายน 2021

กิจกรรมนำธุรกิจอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm) ผ่าน Facebook : DIProm Station ปี 2564 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กิจกร […]
9 เมษายน 2021

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

📣 เชิ […]
16 กุมภาพันธ์ 2021

ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Agro–Machinery Contest 2021

การปร […]
2 กุมภาพันธ์ 2021

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ขอเรี […]
8 ธันวาคม 2020

กิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์จาก SMRJ (องค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น)

กิจกร […]
7 กันยายน 2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

ขอเชิ […]