ข่าวจาก : thainewsvision.com “กสอ.” จับมือ “มทร.ธัญบุรี” เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และรับการ Upskill / Reskill ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
22 มิถุนายน 2021
ข่าวจาก : ETVNEWS THAI กสอ.ร่วมกับมทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด
28 มิถุนายน 2021

อัดฉีดความรู้เกษตรกรผ่านออนไลน์

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ให้มหาวิทยาลัยดำเนินะการกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และรับการ Upskill/Reskill ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม รวมถึงให้บริการวิชาการหรือนวัตกรรมแก่ภาคประกอบการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคมสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งเป็นความรู้จากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงความเข้มแข็งในภาคการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่ให้กับสังคม

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำผู้อำนวยการกองกลาง มทร.ธัญบุรี ผู้ประสานงานโครงกา รกล่าวว่ากิจกรรมนี้จะช่วยผู้ให้บริการเครื่องจักรเครื่องมือทางการเกษตรจะสามารถเพิ่มช่องทางขาย การให้บริการ และเป็นการยกระดับเกษตรกรได้ใช้กลไกออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ควบคุมการใช้ต้นทุนได้ และจะเป็นรูปแบบการเกษตรในวิถีใหม่อีกด้วย.

Comments are closed.