กสอ. จับมือ มทร.ธัญบุรีร่วมเปิดตัว IAID Application เพื่อการเกษตร
17 กรกฎาคม 2020
คุณศิริภรณ์ สิงห์โตทอง ผจก.ฝ่ายการตลาด บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
22 กรกฎาคม 2020

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผศ.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (IAID Application) ณ ดีดีมอลล์ กรุงเทพฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ มติชน

Comments are closed.