กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”
17 กรกฎาคม 2020
เรียงคนมาเป็นข่าว ร่วมเปิดกิจกรรม สกอ. ผนึกกำลัง มทร. ยกระดับการเกษตรไทย
17 กรกฎาคม 2020

บางกอกทูเดย์ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ผช.ศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรีร่วมเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (IAID Application)

ที่มา : PR RMUTT

Comments are closed.