กสอ.-มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”
16 กรกฎาคม 2020
กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”
17 กรกฎาคม 2020

“กสอ.”ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร

 

ใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (IAID Application) ซึ่งมีผู้ประกอบการที่ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรนำร่อง 18 บริษัท และพร้อมเปิดให้เกษตรกร/ผู้สนใจใช้บริการ ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 ดีดีมอลล์ เขตตุจักร กรุงเทพมหานคร

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ

Comments are closed.