28 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : ETVNEWS THAI กสอ.ร่วมกับมทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด

ข่าวจ […]
22 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : thainewsvision.com “กสอ.” จับมือ “มทร.ธัญบุรี” เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และรับการ Upskill / Reskill ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ข่าวจ […]
22 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : AtHearNews ชูใช้เครื่องจักร-เทคโนโลยี พัฒนา“เกษตรวิถีใหม่”

ข่าวจ […]
21 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : siamrath.com กสอ.-มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

กสอ.- […]
21 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : posttoday.com กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

ข่าวจ […]
20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : marketplus.in.th กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

กสอ. […]
20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : thebusinessplus.com กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

ข่าวจ […]
14 กันยายน 2020

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจ […]
14 กันยายน 2020

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจ […]