January 14, 2021

บทสรุปผู้บริหาร IAID 63

บทสรุปผู้บริหาร   กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : thainewsbiz.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ […]
September 14, 2020

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’

ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ […]
September 14, 2020

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) […]