September 1, 2020

ปรับพื้นที่นาจุดเริ่มต้นเกษตรแม่นยำ

ปรับพื้นที่นาจุดเริ่มต้นเกษตรแม่นยำ Land leveling หมายถึง การปรับระดับดินหรือปรับพื้นที่ที่มีลักษณะ […]
August 7, 2020

การปรับพื้นที่ (Land leveling) เพื่อการเกษตรกรรม

การปรับพื้นที่ (Land leveling) เพื่อการเกษตรกรรม Land […]