27 กันยายน 2021

ข้าวห่อใบบัวแช่เยือกแข็งจากข้าวไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภค

ข้าวห […]
27 กันยายน 2021

ข้าวกล้องหอมนิลเพาะงอกหุงสุกในรีทอร์ทเพาซ์

ข้าวก […]
27 กันยายน 2021

การออกแบบกลไกลอเจนิวาอย่างง่าย

การออ […]
27 กันยายน 2021

การประยุกต์ใช้ระบบตรวจสอบโรคกล้วยไม้แบบควบคุมระยะไกลร่วมกับเทคนิคการประมวลผลภาพถ่าย

การปร […]
23 กันยายน 2021

การประยุกต์ใช้เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุสำรวจแปลงมันสำปะหลังที่เกิดโรค

การปร […]
23 กันยายน 2021

การประยุกต์ใช้เรือเก็บขยะในคลองชลประทานแบบบังคับวิทยุ

การปร […]
23 กันยายน 2021

การทำแห้งผลิตผลทางการเกษตรในระดับอุตสาหกรรม

การทำ […]