September 3, 2020

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่ (Drone applications in new […]
September 2, 2020

‘เก้าไร่’ STARTUP เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช อัพคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรไทย!

‘เก้าไร่’ STARTUP เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช อัพคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรไทย! Posted […]
September 2, 2020

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ เป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถบินได้ […]