16 กันยายน 2021

เทคโนโลยีโดรนกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm)

เทคโน […]
2 กันยายน 2021

เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่จากโดรนกุญแจสำคัญสู่การเกษตรกรรมแบบแม่นยำ

เทคโน […]
2 กันยายน 2021

โดรนเพื่อการเกษตรเครื่องมือยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวสำหรับเกษตรยุคใหม่

โดรนเ […]
3 กันยายน 2020

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่

การใช […]
2 กันยายน 2020

‘เก้าไร่’ STARTUP เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช อัพคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรไทย!

‘เก้า […]
2 กันยายน 2020

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร

เทคโน […]