September 2, 2020

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ เป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถบินได้ […]