1 กันยายน 2020

ปรับพื้นที่นาจุดเริ่มต้นเกษตรแม่นยำ

ปรับพ […]