September 2, 2020

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ เป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถบินได้ […]
August 13, 2020

การตรวจหาปริมาณเนื้อยางแห้งแบบรวดเร็ว ในน้ำยางสดและในก้อนถ้วยยาง ด้วยเครื่อง FT-NIR

การตรวจหาปริมาณเนื้อยางแห้งแบบรวดเร็ว ในน้ำยางสดและในก้อนถ้วยยาง ด้วยเครื่อง FT-NIR ประเทศไทยผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับต้นๆ […]
August 7, 2020

การเปลี่ยนใบอ้อยเป็นพลังงานทางเลือกช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

การเปลี่ยนใบอ้อยเป็นพลังงานทางเลือกช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ใบอ้อยซึ่งเป็นเศษวัสดุจากการเก็บเกี่ยวอ้อยของอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยปกติเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะเผาทิ้งเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดไฟใหม่ไร่อ้อยที่ควบคุมไม่ได้ […]