17 กรกฎาคม 2020

เรียงคนมาเป็นข่าว ร่วมเปิดกิจกรรม สกอ. ผนึกกำลัง มทร. ยกระดับการเกษตรไทย

มติชน […]
17 กรกฎาคม 2020

กสอ. จับมือ มทร.ธัญบุรีร่วมเปิดตัว IAID Application เพื่อการเกษตร

บางกอ […]
17 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

กสอ. […]
16 กรกฎาคม 2020

“กสอ.”ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร

̶ […]
16 กรกฎาคม 2020

กสอ.-มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

กสอ.- […]
16 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

กสอ. […]
16 กรกฎาคม 2020

กสอ.-มทร. เปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรกลการเกษตร

กองพั […]
16 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี จับมือทำแพลตฟอร์ม iAID ให้บริการทางการเกษตร

กสอ. […]
16 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี จับมือทำแพลตฟอร์ม iAID ให้บริการทางการเกษตร

กองพั […]