August 13, 2020

การประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว

การประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว (Application of the crane […]
August 13, 2020

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่ (Application of unmanned automatic […]
August 13, 2020

การตรวจหาปริมาณเนื้อยางแห้งแบบรวดเร็ว ในน้ำยางสดและในก้อนถ้วยยาง ด้วยเครื่อง FT-NIR

การตรวจหาปริมาณเนื้อยางแห้งแบบรวดเร็ว ในน้ำยางสดและในก้อนถ้วยยาง ด้วยเครื่อง FT-NIR ประเทศไทยผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับต้นๆ […]
August 13, 2020

การใช้เทคโนโลยีสเปกโทรปีตรวจปริมาณแป้งมันสำปะหลังโดยไม่ขุดทำลาย

การใช้เทคโนโลยีสเปกโทรปีตรวจปริมาณแป้งมันสำปะหลังโดยไม่ขุดทำลาย มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณมันสำปะหลังสูงถึง 2,606.1 ล้านเหรียญสหรัฐ […]
August 13, 2020

การปรับเทียบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง

การปรับเทียบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง (Calibration of knapsack sprayer) […]
August 7, 2020

การประยุกต์ใช้ระบบถ่ายภาพมุมสูงในการทำ GIS Application Mapping (Application of low altitude imaging system for GIS Application Mapping)

การประยุกต์ใช้ระบบถ่ายภาพมุมสูงในการทำ GIS Application Mapping (Application […]
August 7, 2020

การประยุกต์ใช้เครื่องขุดหลุมแบบบังคับวิทยุในสวนป่าเศรษฐกิจ (Application of a radio controlled digger in an economic forest plantation)

การประยุกต์ใช้เครื่องขุดหลุมแบบบังคับวิทยุในสวนป่าเศรษฐกิจ (Application of a radio […]
August 7, 2020

การเปลี่ยนใบอ้อยเป็นพลังงานทางเลือกช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5

การเปลี่ยนใบอ้อยเป็นพลังงานทางเลือกช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ใบอ้อยซึ่งเป็นเศษวัสดุจากการเก็บเกี่ยวอ้อยของอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยปกติเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะเผาทิ้งเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดไฟใหม่ไร่อ้อยที่ควบคุมไม่ได้ […]
August 7, 2020

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสวนเกษตรหลังบ้าน (Applied robotic technology to inhouse farm)

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสวนเกษตรหลังบ้าน (Applied robotic technology to […]