14 กรกฎาคม 2021

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ผลักดันเรื่องงบประมาณ หวังพัฒนากลุ่ม 9 ราชมงคลร่วมกัน

อธิกา […]
25 มิถุนายน 2021

อัดฉีดความรู้เกษตรกรผ่านออนไลน์

อัดฉี […]
20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : eduzones กสอ.-มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ข่าวจ […]
20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : u-hit.net กสอ.-มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ข่าวจ […]
20 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก :  Good university  กสอ.-มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาช่องทางออนไลน์ ให้เกษตรกรเข้าถึงธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ข่าวจ […]
19 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก :  matichon กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลัง ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด

ข่าวจ […]
19 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : ujunctionnews.com กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19

ข่าวจ […]
4 สิงหาคม 2020

กสอ.มทร.ธัญบุรี”เปิดกิจกรรมเครือข่าย”ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร (นิวรีพอร์ต)

กสอ. […]
4 สิงหาคม 2020

กสอ.ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องกลทางการเกษตร (ETVNEWS THAI)

กสอ.ร […]