August 13, 2020

การประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว

การประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว (Application of the crane […]
August 13, 2020

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่ (Application of unmanned automatic […]
August 13, 2020

การใช้เทคโนโลยีสเปกโทรปีตรวจปริมาณแป้งมันสำปะหลังโดยไม่ขุดทำลาย

การใช้เทคโนโลยีสเปกโทรปีตรวจปริมาณแป้งมันสำปะหลังโดยไม่ขุดทำลาย มันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณมันสำปะหลังสูงถึง 2,606.1 ล้านเหรียญสหรัฐ […]
August 13, 2020

การปรับเทียบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง

การปรับเทียบเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง (Calibration of knapsack sprayer) […]
August 7, 2020

การประยุกต์ใช้ระบบถ่ายภาพมุมสูงในการทำ GIS Application Mapping (Application of low altitude imaging system for GIS Application Mapping)

การประยุกต์ใช้ระบบถ่ายภาพมุมสูงในการทำ GIS Application Mapping (Application […]