บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท อรุณกฤษณ์ซัพพลายเออร์ จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท เรดิเทค จำกัด

บริษัท เรดิเทค จำกัด

บริษัท เรดิเทค จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105559097283

ชื่อผู้ประกอบการ : นายธีรพร กิ่งสุวรรณวงศ์

สถานที่ตั้ง : 59/55 ซอยงามวงศ์วาน47 แยก37 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ประเภทอุตสาหกรรม : พลังงาน/การเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : ออกแบบติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โรงเรือนปลูกพืชปลอดสารพิษและระบบภายในโรงเรือนเกษตร

iRaditex

098-9562599

.