บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด
22 มิถุนายน 2020

บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด

บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด

บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0125561025448

ชื่อผู้ประกอบการ : นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล

สถานที่ตั้ง : 288/65 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ประเภทอุตสาหกรรม : โรงงานผลิต ประกอบ ซ่อม อากาศยานและยานพาหนะ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของอากาศยาน/ยานพาหนะ

ผลิตภัณฑ์หลัก : 

  1. บริการโดรนเพื่อการเกษตร
  2. ที่ปรึกษาการเกษตรแบบครบวงจรด้วย IOT เทคโนโลยีดิจิทัล

tevadacorp

089-108-8843