บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด

บริษัท เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด

บริษัท เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล :0705540000351

ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวใจทิพย์ เหมือนแก้วจินดา

สถานที่ตั้ง : 171 ม.3 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

ประเภทอุตสาหกรรม : ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : 

ผานบุกเบิก, ผานพรวน, ใบมีดดันดินหน้า, เครื่องใส่ปุ๋ย, โรตารี่, เครื่องปลูกอ้อย, เครื่องคีบอ้อย, เทรลเลอร์, บุ้งกี้, เครื่องตัดหญ้าพรวนเข้าร่องอ้อย

kkbanpong

081-880-0927, 032-330120

.