บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด

บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด

บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105562075031

ชื่อผู้ประกอบการ : นายจตุพงศ์ โตวรรธกวณิชย์

สถานที่ตั้ง :  1072 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประเภทอุตสาหกรรม : ให้บริการ การบริหารการจัดการ และพัฒนาระบบ จัดการทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : แพลตฟอร์มให้บริการฉีดพ่นพืชด้วยนักขับโดรน

gaorai.io

091-846-4458