บริษัท เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท เรดิเทค จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด

บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด

บริษัท เกษตรอินเตอร์ 42 จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0605555000493

ชื่อผู้ประกอบการ : นายจิรพัชร์ ฐิติกรสกลวงศ์

สถานที่ตั้ง : 1011 ม.9 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

ประเภทอุตสาหกรรม : เครื่องจักรกลการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : ถังไซโลเก็บข้าวเปลือก,ข้าวโพด,ข้าวสาร

เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก และข้าวโพด แบบ LSU

Kasetinter42

080-513-1152, 056-222703