บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0195553000679

ชื่อผู้ประกอบการ : นายโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย

สถานที่ตั้ง : 176 ม.1 ต.หนองาว อ.เมือง จ.สระบุรี

ประเภทอุตสาหกรรม : เครื่องจักรกลเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : รถไถพรวนดินช้างน้อย, เครื่องย่อยอเนกประสงค์, รถอเนกประสงค์ตีนตะขาบ

Hinota Thailand

089-9007779