บริษัท เรดิเทค จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท อรุณกฤษณ์ซัพพลายเออร์ จำกัด

บริษัท อรุณกฤษณ์ซัพพลายเออร์ จำกัด

บริษัท อรุณกฤษณ์ซัพพลายเออร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0735552000106

ชื่อผู้ประกอบการ : นายญานพล ลิมปนะโชคชัย

สถานที่ตั้ง : 129/125 หมู่ 4 ซ.เพชรเกษม99 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ประเภทอุตสาหกรรม : เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : เครื่องหยอดเมล็ด, เครื่องกำจัดวัชพืช และอื่น ๆ

อรุณกฤษณ์ซัพพลายเออร์

02-811-6294, 086-336-5403

.