บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0145543000251

ชื่อผู้ประกอบการ : นายศักดิ์ ชมชื่น

สถานที่ตั้ง : 98/1 หมู่ที่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

ประเภทอุตสาหกรรม : การผลิตรถเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์อะไหล่พร้อมจำหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์หลัก : รถเกี่ยวนวดข้าว, รถเกี่ยวนวดข้าวโพด, อุปกรณ์หัวเกี่ยวข้าวโพด, เครื่องฉีดพ่นสารเคมี-ชีวภาพ (รถฉีดพ่นยา), รถลากจูง

SakPattana

092-893-6141, 092-893-6164