บริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท เค.เค. เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด

บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด

 
” คัดสรรสิ่งที่ดีทุกสิ่งที่ใช้ในนา “

 

บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0605555000493

ชื่อผู้ประกอบการ : นายณรุจ ฤทธิ์เต็ม

สถานที่ตั้ง :195 ม.8 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ประเภทอุตสาหกรรม : เครื่องจักรกลการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : แทรกเตอร์, เครื่องยนต์, รถไถ

ยันม่าร์นครสวรรค์-ศรีพยุหะแทรกเตอร์

081-953-6414, 056-217603

.