บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท เอเชีย จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105499000548

ชื่อผู้ประกอบการ : นายสุวงศ์ วงศ์ศิริเดช

สถานที่ตั้ง : 777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10700

ประเภทอุตสาหกรรม : การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า, เครื่องสีข้าว, เครื่องยนต์เบนซิน, ปั้มน้ำ

minsenmachinery

02-621-1000-29