บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105560054827

ชื่อผู้ประกอบการ : นายทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์

สถานที่ตั้ง : 99/192 ซอยสุขาภิบาล5 ซอย 31 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10230

ประเภทอุตสาหกรรม : รับพ่นและขายเคมีการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : รับบริการฉีดพ่นด้วยโดรน

power.agrotec

080-250-5242

.