บริษัท เอเชีย จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด

บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด

บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135558010371

ชื่อผู้ประกอบการ : นายสุเมธ อมรนิมล

สถานที่ตั้ง : 118 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประเภทอุตสาหกรรม : เครื่องจักรกลเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : เครื่องสับย่อยซากพืชเอนกประสงค์, เครื่องสับทางปาล์ม, ผักตบชวา, กิ่งไม้, ใบไม้, อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์

patipongindustry

02-546-1668 ,02-908-9914