บริษัท อรุณกฤษณ์ซัพพลายเออร์ จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท โชคชัยจักรกลเกษตร จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด

บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด

บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105529017516

ชื่อผู้ประกอบการ : นางสาวชนิดา นิคมชัยประเสริฐ

สถานที่ตั้ง : 38/1-2 ถ.จารุวร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140

ประเภทอุตสาหกรรม : เครื่องจักรกลการเกษตร

ผลิตภัณฑ์หลัก : รถไถนาเดินตาม, รถตีดิน, เครื่องนวดข้าว, รถเกษตรเอนกประสงค์

บริษัท ทะเลทองแฟคตอรี่จำกัด

092-4956169, 038-462868,
038-462869