บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด
19 มิถุนายน 2020
บริษัท เทวดา คอร์ป จำกัด
19 มิถุนายน 2020

บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล :0115536007709

ชื่อผู้ประกอบการ : นางวันทนีย์ เพชรโลหะกุล

สถานที่ตั้ง : 72 หมู่ 4 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

ประเภทอุตสาหกรรม : รับจ้างตัด กลึงเหล็ก เชื่อม ชุบ เครื่องมือและวัสดุเกี่ยวกับเหล็ก

ผลิตภัณฑ์หลัก : รถตัดอ้อย เครื่องสีข้าว เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ รถไถนาเดินตาม เครื่องปลูกมัน เครื่องปลูกอ้อย เครื่องปลูกสับปะรด ผานไถ เรือเก็บผักตบชวา อะไหล่ต่าง ๆ ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรโยธา

zM2CPzHyah

tsmetalworks

038-119-899, 038-119-898