3 สิงหาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ(THAILANDTIMES.NET)

3 สิงหาคม 2020

มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร” พัฒนาภาคการเกษตร ยกระดับเศรษฐกิจประเทศ (TALK NEWS)

17 กรกฎาคม 2020

เรียงคนมาเป็นข่าว ร่วมเปิดกิจกรรม สกอ. ผนึกกำลัง มทร. ยกระดับการเกษตรไทย

17 กรกฎาคม 2020

กสอ. จับมือ มทร.ธัญบุรีร่วมเปิดตัว IAID Application เพื่อการเกษตร

17 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

16 กรกฎาคม 2020

“กสอ.”ส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตร

16 กรกฎาคม 2020

กสอ.-มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

16 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

16 กรกฎาคม 2020

กสอ.-มทร. เปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเครื่องจักรกลการเกษตร

16 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี จับมือทำแพลตฟอร์ม iAID ให้บริการทางการเกษตร

16 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี จับมือทำแพลตฟอร์ม iAID ให้บริการทางการเกษตร

16 กรกฎาคม 2020

กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”

16 กรกฎาคม 2020

กสอ.มทร.ธัญบุรี “เปิดกิจกรรมเครือข่าย” ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร