16 กันยายน 2021

เทคโนโลยีโดรนกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall Armyworm)

เทคโน […]
2 กันยายน 2021

เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่จากโดรนกุญแจสำคัญสู่การเกษตรกรรมแบบแม่นยำ

เทคโน […]
2 กันยายน 2021

โดรนเพื่อการเกษตรเครื่องมือยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวสำหรับเกษตรยุคใหม่

โดรนเ […]
3 กันยายน 2020

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ

หุ่นย […]
3 กันยายน 2020

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

เครื่ […]
3 กันยายน 2020

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ

ล้อคั […]
3 กันยายน 2020

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย

การปร […]
3 กันยายน 2020

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง

รถตัด […]
3 กันยายน 2020

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ

รถพ่น […]