3 กันยายน 2020

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ

หุ่นย […]
3 กันยายน 2020

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

เครื่ […]
3 กันยายน 2020

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ

ล้อคั […]
3 กันยายน 2020

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย

การปร […]
3 กันยายน 2020

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง

รถตัด […]
3 กันยายน 2020

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ

รถพ่น […]
3 กันยายน 2020

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่

การใช […]
13 สิงหาคม 2020

การประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว

การปร […]
13 สิงหาคม 2020

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่

การปร […]