ดีพร้อม จัดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ห่วงโซ่การผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกัญชง”
5 พฤษภาคม 2022

ปิดรับสมัครแล้ว

Smart Agro-Machinery by DIPROM

หากท่านเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจและมีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจเกษตรชุมชน ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมฟังการบรรยายนี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะในประเทศไทย” ซึ่งจะให้ข้อมูลการประยุกต์ใช้เครื่องจักรของธุรกิจเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย กว่า 40 จังหวัด

ท่านจะได้ทราบถึงเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรการเกษตร และเรียนรู้กรณีศึกษาการพัฒนาเครื่องจักรจากการดำเนินกิจกรรมปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อเป็นแนวทางในการยุกต์ใช้ประโยชน์

  • วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
  • เวลา 13.00 – 15.00 น.
  • การบรรยายพิเศษ (รับจำนวนจำกัด) ภายในงาน AGRITECHNICA ASIA ณ MR 210, BITEC

 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ฟรี ได้ที่ Link: https://online-register.org/ata/register/index.php?code=asso415
สามารถลงทะเบียนรับหนังสือฟรีในวันงาน ได้ที่ Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcaH6_Kw6xyAQaPuhSbqOg-PXa5XY1I-IYjwDY_4yjTMdqQg/viewform

Comments are closed.