ข้าวห่อใบบัวแช่เยือกแข็งจากข้าวไรซ์เบอรี่พร้อมบริโภค
27 กันยายน 2021
ดีพร้อม จัดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “ห่วงโซ่การผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกัญชง”
5 พฤษภาคม 2022

 ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง “ห่วงโซ่การผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกัญชง” 

 

ผู้สนใจไม่ควรพลาดงานนี้ ท่านจะมองเห็นภาพและโอกาสการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง

 จับเทรนด์กัญ ปั้นธุรกิจ 

” เจาะลึกเทรนด์พืชเศรษฐกิจ เคล็ดลับการทำธุรกิจกัญชงผ่านการเสวนากับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณจะรู้ว่า….ทำไมพืชกัญชงถึงน่าลงทุน “

ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกอบการภาคเกษตรอุตสาหกรรม นักธุรกิจเกษตร เกษตรกรรายย่อย นักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนทั่วไปที่สนใจ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดงานสัมมนา “ห่วงโซ่การผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกัญชง” ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
“ ท่านจะได้รับความรู้และอัปเดตข้อมูล งานวิจัยด้านการพัฒนาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชง รวมทั้งเป็นแนวทางในการต่อยอดและขยายผลการใช้พืชกัญชงในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป ” 
     ในงานนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ 4 ท่าน จากสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชงในหัวข้อหลัก ดังนี้
 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงเชิงพาณิชย์ ห่วงโซ่การผลิตในประเทศ และแนวโน้มราคาโดย คุณพรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย
 การปลูกและการพัฒนาพันธุ์กัญชงในประเทศไทยสำหรับใช้งานด้านต่าง ๆ โดย ดร.สริตา ปิ่นมณี สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน)
 เทคนิคการวิเคราะห์ วิจัยสารสกัดจากกัญชง และแนวทางการใช้ประโยชน์จากสมบัติต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชง โดย ผศ.ดร.ภญ.ประภาพรรณ เต็มกิจถาวร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 การสกัดและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชง โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนใจรีบลงทะเบียน ด่วน 

 ตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2565

 ลงทะเบียนได้ที่ :  CLICK   

Comments are closed.