คุณโทณิวัฒน์ พันวงศ์ บริษัทไฮเออร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 กันยายน 2021
คุณทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด
2 กันยายน 2021

บริษัท บินดี อะกริเทค จำกัด

คุณธาวัน อุทัยเจริญพงษ์

“ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ IAID ในฐานะผู้ประกอบกิจการก็คือลูกค้าหาเราได้ง่ายขึ้น มีคนเลือกใช้บริการของเราผ่านทาง Application มากขึ้น ก็ตอนนี้มีคนติดต่อมา 4-5 คนแล้วคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และประโยชน์ของ Application ของ IAID ลูกค้าสามารถส่งมุดมาให้เราได้เลยว่าเราต้องไปทำงานที่ไหนก็จะง่ายต่อการประเมินราคาการเข้าไปทำงานได้มากขึ้นวางแผนการทำงานง่ายมากขึ้นด้วย”

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอบคุณมากครับ

Comments are closed.