อธิการบดี มทร.ธัญบุรี นั่งแท่นประธานคณะกรรมการอธิการบดี มทร. ผลักดันเรื่องงบประมาณ หวังพัฒนากลุ่ม 9 ราชมงคลร่วมกัน
14 กรกฎาคม 2021
คุณมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
2 กันยายน 2021

ผู้จัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

คุณจำรัส อินทร์เผือก

“สำหรับ Application ของกรมส่งเสริมที่มาแนะนำกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คิดว่าเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเปลี่ยนถ่าย หมายถึงว่า เมื่อก่อนไม่มี Application แต่ตอนนี้มี Application เข้ามา คือทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และ ผลผลิตจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย”

สุดท้ายนี้ในนามตัวแทนกลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ขอขอบคุณกองพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.