ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
9 เมษายน 2021
ข่าวจาก : ujunctionnews.com กสอ. – มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19
19 มิถุนายน 2021

กิจกรรมนำธุรกิจอุตสาหกรรมไทย “Fight Covid-19” แบบดีพร้อม (DIProm) ผ่าน Facebook : DIProm Station ปี 2564 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อยากรอด ต้องรู้ ! ! ร่วมสู้โควิด-19  สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หยุดคลัสเตอร์โรงงาน ทั้งยังสามารถพยุงธุรกิจให้เดินต่อได้ พบกับ หัวข้อที่ต้องรู้ พร้อมแนวทางการบริหารองค์กร ในการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฟังกันสด ๆ ทั้งวัน ผ่านทาง Facebook Live : DIProm Station – สถานีดีพร้อม (วันที่ 10-11, 14-15 และ 18 มิถุนายน 2564)
เรียนรู้หลักการปฏิบัติตนและถอดบทเรียนจากสถานประกอบการที่ผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 มาได้จริงในหลากหลายรูปแบบ ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การใช้เทคโนโลยีลดความแออัด และ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยท่านสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจได้ด้วยตนเอง

ลงทะเบียนเข้ากลุ่มเพื่อรับฟังความรู้และร่วมเป็นเครือข่าย DIProm Fight Covid-19 ได้ที่ shorturl.asia/woCIE

Comments are closed.