บทสรุปผู้บริหาร IAID 63
14 มกราคม 2021
ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Agro–Machinery Contest 2021
16 กุมภาพันธ์ 2021

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ด้านอุตสาหกรรมเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สนใจ  ✅  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเอง

🚩เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ‼️

สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!!

↪️ สมัครได้ที่ คุณธนายุทธ ทรงศิลป์
📱เบอร์โทรศัพท์ 081-935-0479
https://iaid.dip.go.th/th/category/2020-03-19-19-28-25/2021-02-02-11-28-48

 

Comments are closed.