ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563
7 กันยายน 2020
ข่าวจาก : lokwannee.com กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมือ มทร.ธัญบุรี แถลงความสำเร็จ ปั้นเครือข่าย ‘ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร’
14 กันยายน 2020

ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)กระทรวงอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ได้แถลงความสำเร็จกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้ประกอบการทั้งผู้ขายและผู้ให้บริการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในปี 2563 นี้ จำนวน 18 รายหลัก ซึ่งในภาพรวมทั้งหมดนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 20.43 ล้านบาท/ปี
ด้าน ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นเกิดเป็นเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีการจับคู่ธุรกิจการค้า การจัดทำแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์และวางระบบฐานข้อมูล รวมถึงการออกแบบช่องทางการบริการในรูปแบบเว็บไซต์เพื่อการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นการร่วมแสดงบทบาทในการบริการวิชาการและความรู้ของมหาวิทยาลัย.

Comments are closed.