หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ
3 กันยายน 2020
ข่าวจากไทยรัฐ : ปั้นเครือข่ายจักรกลการเกษตร
14 กันยายน 2020

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

กำหนดการแถลงความสำเร็จ
กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT Innovation & Knowledge Center) ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังซั่น (DD Mall)

****************************************************************

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.00 – 09.30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
09.30 – 09.50 น.

นำเสนอการดำเนินงาน และผลลัพธ์จากเกษตรกร/ผู้ใช้บริการ  ผ่าน Smart IAID Applicationและ Website: www.iaid.in.th  ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

โดย  ผศ.ดร. มโน สุวรรณคำ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

09.50 – 10.10 น. กล่าวต้อนรับ    โดย   ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10.10 – 10.20 น. กล่าวรายงาน   โดย   ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช
ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
10.20 – 10.40 น.

แถลงความสำเร็จกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2563

โดย   ดร.ณัฐพล รังสิตพล   อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10.40 – 10.50 น. ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกันบนเวที
10.50 – 11.00 น. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
11.00 – 12.00 น. ชมบูทแสดงข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมกิจกรรม 18 บริษัท
13.00 -15.00 น.

การอบรมการใช้ Smart IAID Application (Training Smart IAID Application)

โดย ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์  รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

หมายเหตุ :

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารว่าง     เวลา 09.00 – 09.30 น.  และ  เวลา 14.00 – 14.15 น.
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

Comments are closed.