คุณณรุจ ฤทธิ์เต็ม บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด
23 กรกฎาคม 2020
คุณอัศวิน บริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จำกัด
24 กรกฎาคม 2020

บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย จากบริษัท ฮิโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตด้านจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

ต้องการให้เกษตรกรลดปัญหาแรงงานโดยสามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเทคโนโลยีด้วยแอปพลิเคชันที่สามารถเรียกเครื่องจักรมาที่บ้านได้ คาดหวังให้ตัวแอปพลิเคชันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเกษตรและผู้ผลิต และเกิดการพัฒนาต่อยอดทั้งด้านเกษตรกร และ ผู้ผลิต พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

รู้สึกดีใจเพราะเป็นการร่วมมือกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ถือเป็นการจุดประกายในการทำงานร่วมกัน การให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พัฒนา ทำให้เกิดประสิทธิภาพและเล็งเห็นปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง และแก้ไขตรงจุด

เกี่ยวกับบริษัท

รถพรวนดินฮิโนต้า 5G รุ่นช้างน้อย รถพรวนดินขนาดเล็กเพื่อการเตรียมดิน พัฒนามาเพื่อดินประเทศไทย ดินแข็ง วัชพืช ที่เป็นอุปสรรคในการเตรียมดิน สามารถเปลี่ยนถนนลูกรังให้เป็นแปลงผักได้ภายใน5นาที, โดรน พ่นยาฉีดฮอร์โมน ลดต้นทุน ลดระยะเวลา เพื่อให้เกษตรปลอดภัยต่อการคลุกคลีกับสารเคมีโดยตรง และเครื่องสูบน้ำ บริการให้เช่าเพื่อเกษตรกรไม่ต้องลงทุนซื้อ

Comments are closed.